تاريخ : دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۸۸ | 22:23 | نویسنده : امید روستایی

گردآوري اطلاعات (شواهد 1)

مشاهده و بررسي نمرات دانش آموز ان

 مصاحبه با دبيران هم رشته و خانواده هاي دانش آموزان

مصاحبه با همكاران سر گروه درس علوم تجربي در شهرستان

 بررسي نتايج نمرات مسابقات علمي دانش آموزان

 

از آنحايي كه در چند دوره طراح سوالات مسابقه علمي بوده ام بعد از برگزاري مسابقات براي ارضا حس كنجكاوي خودم از مسئول محترم مي خواستم كه پاسخ نامه دانش آموزان را در اختيارم قرار دهد و سپس به تجزيه و تحليل نمرات دانش آموز مي پرداختم و يا وقتي به عنوان بازديد كننده از اوراق امتحانات داخلي و نهايي  شهرستان خودم و شهرستان هاي  همجوار بازديد به عمل مي آوردم و يا ورقه هاي امتحاني دانش آموزان كلاس خودم را تصحيح مي نمودم  و يا نتايج امتحانات مسابقه علمي بين مدارس غير انتفاعي سما ي كشور را مي ديدم  به اين نكته رسيدم كه عده ي كثيري از فراگيران در پاسخ دادن به سوالاتي كه عينا مثل كتا ب  نيستند و دانش آموزان را در موقيعت جديد قرار مي دهند دچار مشكل هستند .

در ضمن مشورت با عده اي از همكاران كه در مدارس ديگر  به تدريس مشغول بودند متوجه شدم كه آنان نيز با اين مشكل مواجه اند ولي يا به آن توجه كافي نمي كنند و يا عمدا از كنار آن مي گذرند و از درد- سرهاي احتمالي آن دوري مي جويند.

در پي اين مسائل چند جلسه صحبت نيز با  همكاران سرگروه درس مورد تدريسم داشتم  و چند جلسه نيز به همراه آنان از كلاس درس دبيران محترم هم رشته ام  بازديد داشته ام و نحوه تدريس آنها را از نزديك مشاهده نمودم بعد از پايان درس دبير ، با اجازه دبير محترم ، چند سوال مهارتي طرح مي نمودم و از دانش آموزان انتظار پاسخ داشتم ولي باز مي ديدم كه اكثريت آنها قادر به پاسخ گويي بيشتر سوالات نيستند .

 

در ضمن در جلساتي كه در  مدرسه تحت عنوان ديدار مربيان  با اوليا  نام برده مي شود و يا در ديدارهايي كه خانواده دانش آموزان هنگام سركشي از مدرسه و اطلاع از وضعيت درسي و اخلاقي فرزند شان هفتگي و يا ماهانه صورت مي گرفت و صحبت هاي كوتاهي كه بين ما صورت مي گرفت متوجه گلايه خانواده ها از اين نوع سوالات و عدم توانايي فرزندشان در پاسخ دادن به ان شدم .

 

 

 

 

فرضيه سازي و دلايل احتمالي مشكل:

 بنابراين براي حل اين مساله به تفكر پرداختم كه مشكل كار كجاست؟ تا بتوانم در قبال آن راه حل مناسبي را بيابم آيا:

1- سوالات طراحي شده  خارج از محدوده توانايي فراگيرانم است؟

2- فراگيران دانش لازم را كسب نكرده اند.؟

3- آنطوري كه بايسته است،  مطالب درسي براي دانش آموزان  توضيح داده شده است.؟

4- روش هاي تدريس قبلي، كارآمدي لازم را ندارند؟

5- شيوه كار معلم در سال تحصيلي قبل، بر افت يا رشد تحصيلي فراگيرانم تاثير دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراي طرح و نظارت بر آن

1- آيا سوالاتم خارج از محدوده توانايي دانش آموزانم است؟

براي يافتن پاسخ اين سوال به مطالعه كتب ارزشيابي و سنجش تحصيلي و جزوات طراحي  آزمون هاي استاندار پرداختم  و همچنين سوالات طراحي شده توسط خودم را به عده اي از دوستان و همكاران نشان دادم بسياري از همكاران كه بيشتر به دانش تكيه دارند سطح دشواري سوالاتم را بالا دانسته و خواستار تعديل آن شدند اما وقتي با همكاران موفق و ساعي خودم و اساتيد فن مشورت نمودم سوالاتم را معقول دانسته و به ادامه راه تشويق كردند بنابراين پژوهنده در ضمن پژوهش خود هم با روش هاي نوين ارزشيابي بيشتر آشنا شد و هم به اين نتيجه رسيد كه ايراد از نحوه طراحي سوال و رعايت نكردن سطوح شش گانه يادگيري نمي باشد بلكه سوالات به نرم استاندارد خود بسيار نزديك است و براي سنجش آموخته هاي فراگير معيار هاي لازم را دارند.

 

 2 و 3-آيا فراگيران دانش لازم را كسب نكرده اند. آيا آنطوريكه بايسته است مطالب درسي براي دانش آموزان  توضيح داده شده است؟

 

براي پاسخ دادن به اين سوال آزمون هاي صرفا دانشي طرح كردم و ديدم فراگيران با تولرانس قابل قبولي به بيشتر آنها پاسخ لازم را داده اند روايي و پويايي اين آزمون را نيز مشخص نمودم كه به فرم استاندارد آن بسيار نزديك بود بنابراين با اين كار پاسخ گزينه سوم من نيز داده شد  يعني دانش آموزان در تفهيم مطلب مشكلي ندارند.

 

و اما در پاسخ به اين سوال كه معلم سال قبل تا چه حد در پيشرفت و يا افت تحصيلي فراگيرانم مؤثر است  نمره ميانگين كلاس درس خودم را در سال جاري با مجموع نمرات ميانگين دانش آموزان در سال تحصيلي قبل مقايسه نمودم  دبيراني كه تا حدودي با من همفكر بودند بين ميانگين نمرات من و آنها   روابط منطقي ديده شد اما بر عكس دبيراني كه سال قبل با فراگيران فقط در حد اهداف دانستي كار نموده اند بر باز دهي كلاسم اثر منفي گذاشته بود و بيشترين انتقادها نيز از طرف همين دانش آموزان و اولياي محترمشان بر من وارد مي شد بنابراين به مدير محترم پيشنهاد دادم كه دانش آموزان سال اول را به من بسپارد و در سال دوم و سوم نيز دبير آنها من باشم تا بتوانم از پايه (منظور اول راهنمايي ) نگرش هاي آنها را نسبت به آزمون هاي مهارتي و عملكردي تغيير دهم اما از آنجاييكه طراحي برنامه درسي كلاسي دبيران كمي مشكل است و روز هاي كاري دبيران معمولا با هم تداخل مي كند همچنين مساله جابجايي دبيران در يك بازه زماني معين ، چنين امري محقق نشد.

بنا بر اين تصميم گرفتم شيوه تدريس خودم را عوض نمايم از تدريس سنتي جدا شوم و به شيوه و الگوهاي تدريس نوين و فعال روي بياورم پس درباره روش هاي مختلف تدريس به مطالعه كتب معتبر پرداخته و به منابع اينترنتي نيز نيم نگاهي داشتم و براي آنكه بيشتر و ملموس تر با آن آشنا شوم از جشنواره هاي تدريس در قائم شهر، بابل و نوشهر بازديد نيز داشته ام و فيلم هاي جشنواره هاي سال هاي قبل را كه در استانهاي ديگر برگزار شده بود و در دسترس بود مشاهده نمودم و چند مرحله نيز با مولفين كتاب تماس تلفني و حضوري نيز داشته ام و با دانستن ديدگاه هاي آنها نسبت به چگونگي تدريس و فرايند ارزشيابي  به اين نتيجه رسيدم كه روش فعال مي تواند كيفيت ياددهي و يادگيري را تا حد چشمگيري افزايش دهد بنا بر اين براي آزمايش و اينكه تا چه حد مي توانم توانايي فراگيرانم را افزايش دهم يك مبحث از كتاب درسي سال سوم را انتخاب نمودم و كليه عواملي كه در يك كلاس درس توسط معلم مي تواند بر كيفيت تدريس تاثير داشته باشد را مشخص نموده و به اصلاح آنها همت گماردم تا اگر در عمل توانستم به آن نتايج مورد انتظار دست يابم آنرا براي مباحث ديگر نيز به كار بندم

گام اول: براي اجراي يك مبحث درسي به هر روشي طراحي يك جلسه كلاس درس ضروري به نظر مي رسد كه از آن به طرح درس[1] نويسي ياد مي شود بنابراين در محضر اساتيد مدرس اين موضوع، با نحوه طرح درس نويسي آشنا شده و براي اين مبحث خود طرح درسي را تهيه نمودم كه در آن به مدت جلسه تدريس اهداف كلي، اهداف جزيي ، تبديل اهداف جزيي به رفتاري ، رئوس مطالب درسي ، وسايل آموزشي لازم  مدل كلاس، فضا سازي ، انگيزه سازي، ارزشيابي ورودي ، اجراي تدريس، ارزشيابي تكويني ، جمع بندي ، ارزشيابي پاياني و تعيين تكليف از نوع فردي و گروهي و عمومي همچنين با موضوع تمريني خلاقيتي بسطي و آمادگي توجه كردم در ابتدا كمي با مشكل برخوردارم اما با عزمي راسخ طراحي را به جايي رساندم كه مورد پسند من واقع شد در ضمن فكر ديگري به ذهن من خطور كرد و آن اين بود كه وسايلي را كه در مدرسه يافت نمي شود و براي موضوع تدريسم لازم است خود بسازم اين وسايل را كه شكلش را در ذيل مي بينيد طراحي كردم و ساختم سپس فكر ديگري به ذهنم رسيد و آن درگير كردن دانش آموزانم با فرايند ياد دهي و يادگيري بود بنابراين چون  ساخت اين وسايل را بسيار ساده  طراحي كردم ساختن نمونه هاي بيشتر و كاملتر آنرا به دانش آموزانم واگذار نمودم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام دوم : قبل از هر چيز بايستي گروه هاي فراگيرانم را تغيير مي دادم و متعادل مي كردم بنابراين در هر گروه، از فراگيران  ضعيف و متوسط و قوي استفاده كردم و تا حدودي نيز سعي نمودم به روابط عاطفي و دوستي بين دانش آموزان نيز توجه كنم اما بنا بر ضرورت در اسكلت برخي گروه ها اين امر را ناديده انگاشتم   بنابراين يك جلسه قبل از تدريس گروه ها را تشكيل دادم و درمورد ساخت و آوردن وسايل لازم اطلاعات كافي به آنها دادم

گام سوم:  در فرصتي ديگر با توجه به اهداف رفتاري و واقعي بودن ارزشيابي به طراحي چك ليست ارزشيابي[2] پرداختم  كه آنرا نيز آماده نمودم  ساخت دو وسيله ديگر نيز بعدا به مغزم خطور كرد و آن دو را نيز با وسايل ساده  و كمي صرف وقت ساختم كه به تفهيم يكي از مفاهيم مباحث درسي ام  كمك شاياني نمود و آن دستگاه انتقال فشار مايعات و مدل ترمز ماشين بود كه در شكل شماره  زير  ديده مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گام چهارم: من به اين باور رسيدم كه يك روش تدريس براي يك جلسه درس در بيشتر مواقع كارآيي ندارد و بهتر است از روش هاي تلفيقي چون سخنراني، توضيحي، اكتشافي ، آزمايش و كاووش گري ، همياري ، روش تيم،  الگوي ساخت گرايي و....... استفاده كرد. براي اين موضوع درسي روش پرسش و پاسخ، آزمايش و كاووش گري ، تو ضيحي و همياري را بيشتر پسنديدم ودر  جريان طراحي  طرح درسم با اين روش ها ،تغييراتي اعمال نمودم و بيشتر نكات لازم را تا حد توان فكري ام پيش بيني نمودم همه چيز براي اجرا و آزمايش اينكه شيوه تدريس نوين و فعال  مي تواند به ياد گيري عمق ببخشد آماده نمودم .

"طرح درس قابل قبول ،چك ليست ارزشيابي مناسب، سوالات مهارتي و عملكردي مناسب"

گام پنجم: تعيين مدل كلاس و چيدن صندلي ها مطابق با نوع مدل:

 مدل كلاس در زنگ تفريح به فرم لازم در آمد  براي آنكه گروه ها بر كار يكديگر ديد كافي داشته باشند مدل كلاس را به فرم نيم دايره و U شكل در آوردم .

 

گام ششم : اجراي تدريس

ساعت موعود فرا رسيد با رويي گشاده و خندان وارد كلاس شدم سلام عليك و حضور و غياب نمودم به وضع جسماني و روحي دانش آموزانم توجه كردم  چند شوخي نيز با تعدادي از دانش آموزانم  كردم از سرگروه ها خواستم تكاليف جلسه گذشته اعضاي گروه را بررسي كنند و نتيجه مقدماتي را به من گزارش دهند و در پايان داخل پوشه علوم گذاشته تا سر فرصت همه آنها را به طور دقيق بررسي نمايم تكاليف سر گروه را نيز خودم بررسي نمودم  بعد نوبت به ارزشيابي تشخيصي رسيده بود از فراگيران خواستم فشار را  تعريف نمايند و يكا هاي آنرا بر شمارند و مفهوم آنها را توضيح دهند و فشار وارد بر سطح زيرين يك آجر را محاسبه كنند  رابطه فشار با نيرو و سطح را بگويند و سپس تصوير از قبل آماده شده اي را به آنها نشان دادم  كه يك اسب و شتري هم وزن را در بيايان نشان مي داد كه پاهاي اسب در شن فرو رفته بود ولي پا هاي شتركمتر فرو رفته بود و علت اين موضوع را از فراگيرانم جويا شدم در مجموع فراگيران براي تدريس درس امروز دانش هاي مقدماتي لازم را كسب كرده بودند  .پس به ارائه درس جديد پرداختم:

ابتدا از فراگيرانم خواستم بگويند آيا مايعات بر سطح زيزين خود فشار مي آورند؟ بعد از شنيدن پاسخ خواستم كه گروه ها با هم همفكري يكديگر علت فشار مايعات  بر سطح زيزين خود را بيابند كه بيشتر آنها پاسخ درستي به سوالم دادند سپس خواستم با هم انديشي بگويند چه عواملي بر ميزان اين فشار مؤثر است بعد از همفكري گروها اين پاسخ ها روي تخته نوشته شد

  مقدار مايع– مساحت ته ظرف -  نوع ظرف – نوع مايع – فاصله مايع از سطح زمين- اندازه ظرف

هيچكدام از پاسخ ها را تاييد و رد نكردم و فراگيران را براي درستي نظريه خود دعوت به انجام آزمايش نمودم اما براي آنكه از پراكندگي جلوگيري كنم مراحل كار را من مشخص نمودم از قبل چند ظرف خالي  نوشابه خانواده تهيه نمودم و همانند شكل در نقاط مشخص شده سورا خ هايي ايجاد كردم و اين سوراخ ها را با نوار چسب مسدود نمودم در آن آب ريختم و براي جلب توجه دانش آموز با استفاده از گرد عصاره مركبات كه در بازار به وفور يافت مي شود آب را رنگي نمودم و سپس آنرا در اختيار گروه ها قرار دادم  از آنها خواستم پيش بيني كنند كه اگر نوار چسب را بردارند نحوه ريزش اب از ظرف چگونه خواهد بود؟  تصور خود را روي كاغذ كشيده و به من و ساير گرو ها نشان دهند.

 

 

 

 

 

عده اي درست و عده اي غلط پيش بيني كردند ولي باز هم خويشتندار شدم و درباره درستي يا نادرستي تصورات آنها اظهار نطر نكردم بنابراين به گروه ها پيشنهاد دادم آزمايش را انجام دهند و نتيجه را با پيش بيني خود مقايسه كنند سيني نيز در اختيار گروه ها قرار دادم تا آب بر روي زمين نريزد هنگام انجام آزمايش فراگيران شور خاصي داشتند عده اي كه پيش بيني آنها درست بود خوشحال بودند و عده اي هم كه غلط پيش بيني كرده بودند متعجب بودند و به دنبال علت اين پديده،  كه باز از گروه ها خواستم با مطالعه كتاب درسي مبحث اين مقوله به اين سوال پاسخ دهند اين آزمايش كدام يك از موارد نوشته شده بر روي تخته را تاييد و يا رد مي كند؟ در ضمن نتيجه گيري هايي را كه مي شود از اين آزمايش بدست آورد بنويسند و در اختيار من قرار دهند بعد از سپري شدن چند دقيقه زمان براي تفكر و بعد جمع آوري نوشته هاي فراگيران از گروهي كه بهتر كار كرده بود خواستم  بلند شده و نتيجه را  براي ديگران با ذكر دلايل لازم بيان كنند هر جا كه ارائه مطلب ناقص بود نطر گروه هاي ديگر را جويا مي شدم و در صورت رفع نشدن نقص خودم دخالت كرده و توضيحات كوتاهي مي دادم تا آنها را به رفع مشكل بيشتر راهنمايي كنم اما خودم جواب مشكل را برايشان بيان نمي كردم در پايان نيز گروهي را كه بهتر كار كرده بود تشويق نمودم و يك كارت تلاش دادم ( در كلاس من اگر گروهي يا فراگيري  10كارت تلاش بگيرد يك كارت اينترنت و يا يك CD آموزشي و يا يك كتاب به انتخاب خودش  از طرف من هديه مي گيرد)

 

با اين آزمايش دانش آموزان به چند نتيجه رسيدند اول آنكه فشار در اعماق بيشتر ار سطح آب است دوم آنكه در نقاط هم عمق فشار يكسان است

 

حال نوبت به وسايلي رسيد كه دانش آموزان ساخته بودند خواستم اين وسايل را روي ميز بگذارند گروهي كه سليقه بهتر و وقت بيشتري صرف كرده بود را تشويق نمودم دوباره قبل از شروع كار خواستم پيش گويي كنند كه اگر داخل اين وسيله آب بريزيم سطح آب در ظروف مختلف چگونه است؟ فشار آب در كدام ظرف بيشتر خواهد بود؟ و دلايل لازم براي گفته هاي خود را ذكر كنند هر گروهي جيزهاي درست و غلطي نوشت. و براي درستي يا نادرستي ايده ها از گروه ها خواسنم آزمايش را انجام دهند  نتيجه دو گروه ، با آنچه پيش بيني كرده بودند يكسان بود و بعدا مشخص شد كه برخي از افراد اين گروه اين قسمت درس را پيشخواني كرده بودند كه اين نكته مثبت از ذهنم دور مانده بود و دانش آموزانم را به پيش خواني درس تشويق نمودم

 

 

 

 

 

 

سپس خواستم بگويند فشار در كدام ظرف بيشتر است؟ اكثريت ظرف بزرگتر را نشان دادند  پس سوال ديگري نمودم و آن اينكه اگر در ظرف بزرگتر فشار بيشتر است نبايد سطح آب پايين تر رود و در ظرف كوچكتر سطح آب بالاتر بيايد دانش آموزان به فكر فرو رفتند و براي توجيح آنچه ديده اند به اين نتيجه رسيدند كه نوع ظرف و مقدار مايع و سطح مقطع ظرف بر فشار مايعات تاثير ندارد و تنها همان ارتفاع مايع كه در آزمايش اول به آن رسيدند ( عمق مايع ) در ميزان فشار مؤثر است از فراگيران خواستم صفحه   كتاب درسي را بخوانند و در صورت مبهم بودن موضوعي آن را با ديگر دوستان مطرح كنند و در صورت رفع نشدن شك و ترديد موضوع را با من در ميان بگذارند

من نيز بعد از شنيدن سخنان آنها در تاييد حرف هايشان وسيله زير را به آنها نشان دادم و خواستم بگويند اگر برپيستون شماره 1 فشار بياورم چه روي ميدهد پيستون را دست يك گروه ضعيف تر داده تا انجام دادند و ديدند فشار به پيستون شماره 2 منتقل شد و آنرا به بيرون فرستاد پس به اين نتيجه رسيدند كه مايعات فشار را در تمام جهات منتقل مي كنند ( چوند پيچ خوردگي لوله مسير و سطح قرارگيري پيستون در انتقال فشار به پيستون بعدي در اين وسيله بي تاثير است ) 

 

 

 

 

     

حال نوبت آن رسيده بود كه فراگيران براي آنچه خوانداه اند كاربردي پيدا كنند عده اي نصب شير بازو بسته كردن را در ته ظرف – عده اي ديگرسيستم آب رساني به شهر هاي كوچك و روستا ها گروهي  سرم تزريقي به بيمار و... را مثال زدند من نيز وسيله ديگري را كه ساخته بودم به آنها نشان داده و گفتم با توجه به آموخته هاي امروز اگر بر اين پيستون فشار بياورم چه روي مي دهد كه بيشتر گروه ها درست جواب دادند اين كار كردم و نتيجه را ديدند اين نتيجه را به سيستم ترمز هيدروليك ماشين ها تعميم دادم

 

 

 

 

وسيله ديگري را كه براي اين موضوع طراحي كردم نشان دادم سپس از يكي از دانش آموزان خواستم درس را با صداي بلند بخواند  سر انجام نوبت به ارزشيابي پاياني رسيده بود قبل از آن از دانش آموزانم خواستم مطالب جديد درس امروز را فهرست وار بنويسند و جمع بندي كنند گروهي كه به مواردبيشتر توجه نمود تشويق شد و براي ارزشيابي پاياني از  قبل چند سوال مهارتي به صورت كتبي طرح و تكثير كردم و در اختيار گروه ها قرار دادم  بعد از جمع آوري ورقه ها چند آزمون عملكردي نمونه كار را نيز مطابق شكل به عمل آوردم بيشتر دانش آموزان توانايي لازم را براي پاسخ گويي به سوالات مهارتي و عملكردي بدست آوردند  تكاليف متناسب به آنها دادم  سپس يك سايت اينترنتي متناسب با شرايط سني فراگيران و موضوع مورد بحثم به آنها معرفي كردم و جلسه را با ذكر صلوات به پايان رساندم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرد آوري اطلاعات ( شواهد2)

بعد از تدريس ؛ در جلسه بعدي براي آنكه بدانم آيا توانستم دانستني هاي فراگيرانم را به مهارت نزديك كنم يا خير؟ سوالات جديدي در سطوح بالاتر حيطه هاي شناختي را كه بيشتر جنبه مهارتي داشت در نظر گرفتم و از فراگيرانم آزموني را به عمل آوردم . نتيجه آزمون تغييرات معني داري را در پاسخگويي دانش آموزان به نحو مثبتي نشان داد دو هفته بعد با اعلام قبلي سوالات مسابقه علمي سال گذشته را به دانش آموزان دادم و از آنها خواستم سوالات مربوط به  اين مبحث درسي را پاسخ دهند كه اين بار بيشتر دانش آموزان قادر به پاسخگويي سوالات مهارتي بودند در حالي كه در سالهاي گذشته دانش آموزان همين پايه اكثرا در پاسخ به اين سوالات دچار مشكل مي شده اند.

 

ارزيابي از تاثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن:

خيلي خوشحال بودم از اينكه توانستم دانش آموزم را در توليد مفاهيم درسي شركت دهم و با اين كار شوق و علاقه آنها را نسبت به درس علوم بيشتر كنم و مهارت هاي لازم براي اين قسمت و تا حدودي نگرش هاي وي را بهبود ببخشم . با مقايسه نمرات حاصل از چك ليست ارز شيابي با نمرات دروس گذشته و همچنين مقايسه آن با نمرات سال قبل دانش آموزان همين پايه، نمودار سير صعودي يادگيري فرا گيران را نشان داد و اين  مطلب را كه روش هاي سنتي تدريس كارآمدي لازم را ندارد و شيوه هاي نوين تدريس بر آنها برتري دارند  را براي من به اثبات و باور دروني  رساند . كليه مراحل اجراي طرح زير نظر همكاران گروه هاي آموزشي هسته تخصصي  علوم تجربي شهرستان قائم شهر و دو تن از همكاران هم رشته ام انجام پذيرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بيان محدوديت ها :

1- با توجه به شرايط دشوار اقتصادي براي معلمان و صرف اوقات بي كاري خود براي كسب در آمد از راه شغل دوم انجام اينگونه تدريس براي بيشتر همكاران كسالت آور و وقت گير است

2- كلاس هاي كه در آنها به روش فعال، تدريس صورت مي گيرد كمي سرو صدا ايجاد مي كند كه بعضا باعث دلخوري بعضي همكاران نيز مي شود و بسياري از مديران اين امر را بر عدم مهارت معلم در كلاس داري تلقي مي كنند و در ارزشيابي آين موارد  را به عنوان نقاط ضعف معلم لحاظ مي كنند.

3- چون بيشتر مديران به كميت مي انديشند تا كيفيت،  معلمان خود را در زمينه ارتقا كيفيت آموزش چندان تشويق نمي كنند و بعضا معلماني را كه سنتي كار مي كنند و از نظر كميت ميانگين نمره آنها بالاتر است بيشتر مورد لطف و محبت و تقدير قرار مي دهند.

4- مشكل بعدي عدم همكاري خانواده است از نظر بسياري از آنها كنكور نيز بر دانش بيشتر تكيه دارد تا بر مهارت بنابراين پرداختن معلم به مقوله مهارت ها در سرنوشت دانش آموز در كنكور چندان تاثيري ندارد و از اين نوع تدريس دفاع نمي كنند و در مقابل آن جبهه مي گيرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشنهادها:

1- دبيراني كه بر مهارت ها بيشتر تاكيد دارند و عملا روش هاي منجر به مهارت را بيشتر بكار مي برند تشويق شوند (گروه تشويقي _پاداش مالي _ تقدير نامه و...)

2- سطح درآمد معيشتي معلمان بهبود يابد تا بدون دغدغه معيشتي فرصت كافي براي طراحي مناسب هر مبحث درسي خود را داشته باشند.

3- از تشويق معلمان سنت گرا و انتخاب آنان به عنوان معلم نمونه جلوگيري بعمل آيد

4- تكثير CD هاي جشنواره هاي تدريس شهرستاني و استاني و كشوري سال هاي مختلف در دروس مربوطه و قرار دادن آن در اختيار همكاران براي آشنايي بيشتر با روش هاي نوين تدريس

5-    نظارت بيشتر برطراحي سوالات امتحاني

6- برگزاري كلاس هاي ضمن خدمت به طوري كه همدرسان خود نيز در فن تدريس از شيوه هاي نوين استفاده كنند.

7- كلاس هاي درس را به كارگاه يادگيري تبديل كنيم و شيريني آموختن  علم وعمل را در كنار يكديگر براي فراگيران ملموس تر كنيم

8-    به تجهيز آزمايشگاهي مدارس بيشتر همت بگماريم .

اساتيدي زبر دست ، خانواده ها را  اصول و مزاياي  روش هاي تدريس نوين آگاه سازند تا ضمن حمايت از دبير و فراگيرانشان اين راه راه هموارتر سازند.


[1] - طرح درس: برگه اي كه معلم نقشه تدريس يك جلسه درس را در آن مي نويسد (از اهداف كلي و جزيي و رفتاري گرفته تا مدل كلاس و سايل آموزشي و اجراي تدريس و تعيين تكليف و...) .

[2] - چك ليست: برگه اي كه در آن معلم از قبل نكات مربوط به تغيير رفتار و معيار هاي مورد سنجش را براي  يك جلسه تدريس در كلاس خود را در  آن مي نويسد و بوسيله آن ارزشيابي مستمر را دقيق تر و معنادارتر مي كند.